תל אביב, יפו   החשמל 18 {קומה 4}  office@hagarageart.org

Tel: 052-8947485 | Fax: 077-78720080