top of page

ידע מקצועי כבר אינו תנאי בסיס עיקרי אלא חלק מסט של דרישות, הכולל הרבה מיומנויות רכות כמו עבודת צוות, יכולת תקשורת, יצירתיות, כושר ביטוי ועוד.

 

ליווי בוגרים היא תוכנית אישית המותאמת לכל בוגר בהתאם לצרכיו מטרותיו ויכולותיו.

במטרה להעניק לבוגרים  כלים והכנה מקצועית יחד עם ההתאמה עם מלווה אישי

(לפי תחום העיסוק האמנותי) בגיבוש מטרות ויעדים תעסוקתיים 

המעבדה 

הכנה ומפגשי יעוץ  מפגשים עם בוגרים וותיקים להגברת המוטיבציה ותמיכה הדדית

בניית קריירה בתחומי האמנויות, יחד עם שיקום  ומערך תמיכה ייחודי. 

תכנית אישית, גמישות, צוות מקצועי, מיפוי מקומות עבודה, קשרים חברתיים וקשרי עבודה מקצועיים.

ליווי  ותמיכה בתהליך מציאת תעסוקה/ פרנסה בזמן בניית הקריירה האמנותית.

 

התעשייה 

שוק התעסוקה בעולם האמנות נקרא בשפה המקצועית "התעשייה", לגראז' ידע מקצועי והבנת שוק ייחודית
המעניקה לבוגריה יתרון בסיוע, תמיכה, ליווי והתאמה במציאת מקום עבודה ב"תעשייה". 

מטרתנו לקדם קהילה של יוצרים מתמודדים המעוניינים להפוך את תחום האמנות ותחומים נושקים

למקצוע במענה ישיר לאתגרים השיקומיים והמקצועיים בשוק העבודה בתחומי האמנויות ב2020 בישראל. 

 

השכלה 

ליווי צמוד במהלך הלימודים. שמירה על קשר חם, בטוח, דיסקרטי ורציף התעדכנות ומעקב שבועי.

ביסוס קשרים של אמון ושיתוף פעולה עם הגורמים האקדמיים, השיקומיים, הטיפוליים

המשפחתיים וחיזוק הקשר החברתי לקהילה לחברה לסביבה ולעבודה.

bottom of page